TRANSPORT

Solidne-Kurzywa-logo

transport kruszyw

Kruszywa produkowane przez Kompanię Górniczą przewożone są do odbiorców transportem kolejowym oraz samochodowym. Kopalnia i zakład znajdują się w pobliżu międzynarodowej trasy E67 oraz linii kolejowej 137 Legnica-Katowice o znaczeniu ponadregionalnym. Na potrzeby transportu drogowego wybudowana została wewnętrzna droga zapewniająca bezkonfliktowy i nieuciążliwy dla mieszkańców okolicznych miejscowości wywóz kruszyw.

Zainstalowany na wewnętrznej bocznicy kolejowej zintegrowany z zakładem przeróbczym, automatyczny system szybkiego załadunku pozwala na wysłanie 6-8 składów kolejowych z kruszywem w ciągu doby (16 tys. ton/dobę).