Kopalnia Piława Górna

Solidne-Kurzywa-logo

Plac

 Kopalnia w Piławie Górnej, to jeden z największych kompleksów wydobywczo-produkcyjno-załadunkowych kruszywa w Polsce. Nowoczesny zakład przeróbczy pozwala utrzymać zdolność produkcyjną na poziomie 1000 t/h oraz umożliwia sterowanie produkcją w sposób pozwalający na skomponowanie produktu gotowego zgodnie z wymaganiami klienta.

Wbudowanie w ciąg produkcyjny nowoczesnej odpylni pozwala na produkcję piasku o bardzo niskim poziomie zapylenia, jednocześnie daje możliwość wykorzystywania pyłów w innowacyjnych produktach m.in. w prefabrykatach betonowych. Zainstalowany na wewnętrznej bocznicy kolejowej zintegrowany z zakładem przeróbczym, automatyczny system szybkiego załadunku pozwala na wysłanie 6-8 składów kolejowych z kruszywem w ciągu doby (16 tys. ton/dobę).