Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  [recaptcha]

  Nawiązanie kontaktu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w celach handlowych i marketingowych. 

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa PGS,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – szymon.nykiel@kompaniagornicza.pl

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Grupa PGS ( Kompania Górnicza Sp. z o.o. , PGS Sp. z o.o. , Kopa Sp. z o.o. , PGS „Minerał” Artur Widłak )
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) max przez okres 6 lat

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy