KRUSZYWA

Solidne-Kurzywa-logo

kruszywa górnicze

 

Wewnętrzne procedury oraz system kontroli jakości gwarantuje utrzymanie stabilnych parametrów kruszywa. Jego jakość monitorowana jest na każdym etapie produkcji, a w trakcie pozyskiwania surowca prowadzony jest szczegółowy opis przez zespół geologów. Jakość gotowego wyrobu przygotowanego do wysyłki kontrolowana jest przez pracowników laboratorium.

Kruszywa stosowane w budownictwie drogowym:

 • Kruszywo drobne 0/2 mm
 • Kruszywo grube 2/5 mm
 • Kruszywo grube 5/8 mm
 • Kruszywo grube 8/11 mm
 • Kruszywo grube 11/16 mm
 • Kruszywo grube 16/22 mm
 • Kruszywo grube 16/31,5 mm
 • Kruszywo grube 31,5/63 mm
 • Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm
 • Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/45 mm
 • Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm
 • Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm
 • Niesort 0/31,5

Kruszywa stosowane w budownictwie kolejowym:

 • Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm
 • Kruszywo na podsypkę kolejową 31,5/50 mm
 • Kruszywo grube 4/31,5 mm

Kruszywa stosowane w budownictwie kubaturowym:

 • Kruszywa do betonu
 • Kruszywo grube 2/8
 • Kruszywo grube 8/16
 • Kruszywo grube 16/22 mm

 

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE