Jakość

Solidne-Kurzywa-logo

laboratorium górnicze

 

Zakładowa Kontrola Produkcji i Certyfikaty

Zakładowa Kontrola Produkcji to wewnętrzny system służący do kontroli produkcji funkcjonujący na podstawie opracowanych procedur postępowania, instrukcji oraz formularzy. Postępowanie według określonych wytycznych ma na celu stworzenie optymalnych warunków produkcji i zagwarantowanie stabilnych parametrów wyrobów zgodnych z dokumentami odniesienie.

Certyfikacja Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w Kopalni Piława Górna została przeprowadzona przez jednostkę Notyfikowaną Nr 1023, INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s., która także sprawuje nadzór nad prowadzonym w Kopalni Piława Górna systemem ZKP.
W ramach certyfikacji otrzymaliśmy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.

Kliknij aby zobaczyć

Ponadto posiadamy Certyfikat Zgodności wydany przez Ośrodek Jakości i Certyfikacji Instytutu Kolejnictwa, dotyczący kruszywa na podsypkę kolejową 31,5/50 mm.

Kliknij aby zobaczyć

Badania kruszyw

Kontrola jakości kruszyw odbywa się na etapie produkcji oraz na etapie załadunku materiału na wagony. W laboratorium wykonywane są następujące badania:

 • Oznaczanie składu ziarnowego i zawartości pyłów wg. Pn-EN 933-1
 • Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości wg. PN-EN 933-3
 • Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika kształtu wg. PN-EN 933-4
 • Oznaczanie wskaźnika przepływu kruszyw wg. PN-EN 933-6
 • Oznaczanie zawartości drobnych cząstek za pomocą wskaźnika piaskowego wg. PN-EN 933-8
 • Oznaczanie zawartości drobnych cząstek za pomocą błękitu metylenowego wg. PN-EN 933-9
 • Oznaczanie odporności na rozdrabnianie wg. PN-EN 1097-2
 • Oznaczanie gęstości nasypowej wg. PN-EN 1097-3
 • Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6
 • Oznaczanie gęstości zawartości wody, zagęszczanie metodą Proctora wg Pn-EN 13286-2
 • Oznaczanie kalifornijskiego wskaźnika nośności wg. PN-EN 23286-47

Pozostałe badania takie jak: odporność na ścieranie, mrozoodporność, polerowalność, wykonywane są w akredytowanym laboratorium – FERROCARBO Sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych.

W związku z rozpoczęciem działalności związanej z produkcją prefabrykatów betonowych, zakładowe laboratorium zostało wyposażone w dodatkowe sprzęty do badań betonów, w tym komorę do badania mrozoodporności kruszywa.

Jakość kruszyw