Kruszywo najwyższej jakości

Solidne-Kurzywa-logo

O Kompanii Górniczej

Eksploatowane przez nas złoże jest jedyn z największych w Polsce źródeł surowca do produkcji kruszywa łamanego. Specjalizujemy się w wydobyciu wysokiej jakości amfibolitu i migmatytu, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 300 mln ton.
Kruszywa produkowane przez Kompanię Górniczą są wykorzystywane głównie w budownictwie infrastrukturalnym, jako materiał bazowy do produkcji mas mineralno-asfaltowych, podbudów stabilizowanych mechanicznie oraz betonu, w tym przede wszystkim wysokiej wytrzymałości betonu.

Więcej